nlende

Informatie & voorwaarden 

Aankomst- en Vertrektijd
Volgens internationale regels is op de aankomstdag uw hotelkamer of bungalow vanaf 16.00 uur beschikbaar. Op de vertrekdag dient u uw accommodatie´s morgens voor 10.00 uur te verlaten. Indien u op de vertrekdag langer gebruik wilt maken van de kamer dient u dit ter plaatse met de receptie/verhuurder te regelen. Over prijzen en beschikbaarheid aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid 
Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. M.b.t. minderjarigen moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven.

Aansprakelijkheid t.a.v. de accommodatie
De reiziger dient de accommodatie te gebruiken en te onderhouden. De reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden. Bij ernstige misdragingen kan de reisleiding en/of accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Airconditioning
De airconditioning wordt meestal centraal geregeld en is vaak uitsluitend gedurende de warmste maanden operationeel. Tevens wordt deze vaak gedurende een aantal uren ingeschakeld. Soms kan airconditioning tegen een toeslag worden geregeld. De kosten dienen ter plaatse te worden voldaan.

Badkamer 
De inrichting is vaak niet zoals u thuis gewend bent: in de badkamers is het niet altijd mogelijk een douchekop op te hangen en soms ontbreekt het douchegordijn of is het door kalk en zeep aangetast. Door de invloed van geringe ventilatie, vocht, zeep, shampoo ed. kan het voorkomen dat er zwarte plekken ontstaan. Dit houdt echter niet in dat de badkamer dan ook vuil is.

Bagage 
Vanaf het moment dat u thuis vertrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor uw bagage. Bij overnachting tijdens de heen- en/of terugreis raden wij u aan om hiervoor een aparte tas in te pakken.

Boeken 
Het boeken van onze reizen kunt u doen via deze website of door telefonisch een boekingformulier aan te vragen. Aanmelden is mogelijk tot 6 weken voor vertrek van de reis. 

Dieet
Als u aan een bepaald dieet geeft u dit dan bij boeking aan ons door. Het blijft echter een preferentie die wij niet kunnen garanderen. Houdt u rekening met extra kosten, die, indien van toepassing ter plaatse met de hotelier afgerekend moeten worden.

Feestdagen / openingstijden
Ook in het buitenland zijn diverse feest- en gedenkdagen. Het is mogelijk dat er gedurende uw verblijf in het desbetreffende land de winkels, musea ad. niet of beperkt toegankelijk zijn. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Grensdocumenten
Voor de reizen uit ons programma is een geldige identiteitskaart of paspoort voldoende. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid nemen.

Gezondheid
Voor de in het aangeboden bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respertievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor informatie verwijzen wij u naar uw huisarts, de plaatselijke GGD of op de site www.lcr.nl. Reizigers dienen te beschikken over een normale conditie en goede gezondheid. De klimaatverandering kan ook uw maag en darmen wat in de war brengen, neemt u daar goede middelen voor mee.

Hotelwijziging
Bij de gepubliceerde reizen bestaat altijd de mogelijkheid dat in een laat stadium of zelfs tijdens de reis de noodzaak bestaat hotelwijzigingen door te voeren. Wij vragen hiervoor begrip. Voor achterblijvers beschikken wij over de adressen en telefoonnummers zodat dat u altijd bereikbaar bent.

Informatie
U wilt iets weten over zaken die niet in het programma staan of graag meer informatie ontvangen? Aarzel niet, maar mail of bel ons vandaag nog. 

Infrastructuur
In veel landen is de infrastructuur (nog) niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de toevoer van elektriciteit en/of water of de telefoonverbindingen einige tijd te wensen overlaat. Vaak wordt de productie van warm water geleverd via zonnecollectoren (milieuvriendelijk) en is dus weersafhankelijk. Ook de kwaliteit van het wegennet is vaak minder dan wat u gewend bent. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. In veel openbare toiletten is geen toiletpapier aanwezig, een kleine voorraad in uw handbagage kann uitkomst bieden.

Juiste naam
De naam en voorletters op uw vliegtickets dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaartmaatschappij u weigeren. Wij zijn niet voor kosten aansprakelijk voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van vliegtickets of de gevolgen van zo'n weigering.

Klaarleggen tickets
Indien u binnen 10 dagen voor vertrek boekt, worden uw vliegtickets op de luchthaven klaargelegd. Hiervoor worden € 25.- kosten in rekening gebracht.

Kofferservice
Door hoge kosten en personeelsgebrek is het niet vanzelfsprekend dat u geholpen wordt met het naar de kamers brengen van uw koffers.

Medicijnen
Indien u medicijnen gebruikt, is het raadzaam om een kopie van het recept bij u te hebben, zodat de medicijnen bij verlies in het buitenland gekocht kunnen worden. Ook adviseren wij u om een internationaal medisch paspoort mee te nemen, deze kunt u kosteloos opvragen bij uw apotheek. 

Milieu
Wij proberen veel aandacht aan het milieu te besteden. Accommodaties vragen u om mee te werken aan milieubesparende maatregelen. Hierdoor is het niet meer gebruikelijk om iedere dag bedlinnen en handdoeken te wisselen en u wordt verzocht om zuinig te zijn met water en energie.

Minimum deelname
Voor iedere reis geldt een minimun aantal deelnemers van vijftien personen. Wanneer een reis door ons geannuleerd wordt wegens te weinig deelname, dan ontvangt u hier minimaal drie weken voor vertrek bericht over. Er wordt dan, indien mogelijk, samen met u naar een alternatief gezocht. Als u hiervan geen gebruik wenst te maken, zal het door u betaalde bedrag minus € 14,- administratiekosten worden terugbetaald.

Ongedierte
Op onze (sub)tropische bestemmingen kan het klimaat voor ongedierte zorgen. Dit is veelal te verhelpen door aanschaf van iinsectwerende middelen.

Onvolkomenheden
Mocht u, ondanks onze inspanningen om u een zo aangenaam mogelijke vakantie te bezorgen, toch een onvolkomendheid constateren, aarzelt u dan niet om dit direct aan onze reisleider/chauffeur te melden. Vaak wordt het dan direct opgelost tot volle tevredenheid.

Opstapplaatsen
In de volgende steden kunt u opstappen: Amsterdam - Arnhem - Den Haag - Utrecht - 's- Hertogenbosch - Eindhoven - Maastricht - Rotterdam - Zwolle.

Overmacht
Door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn het programma aan te passen. U kunt er echter zeker van zijn dat wij dan ons uiterste best zullen doen u een alternatief programma te bieden.

Prijswijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit zal alleen het geval zijn als wij daartoe gedwongen worden door onvoorziene omstandigheden. Deze toeslagen zullen dan netto, zonder opslag, aan u worden doorberekend.

Referenties / Essenties
Mocht u speciale wensen hebben ten aanzien van een bepaalde reis, dan kunt u deze bij boekirig kenbaar maken. Deze worden ter kennisgeving doorgegeven aan de betreffende instantie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien uw wens van essentieel belang is, dan dient u dit door te geven als een essentie. De haalbaarheid wordt door ons gecontroleerd en vormt een aanvullende betaling op uw nota. Voor een essentie brengen wij € 30,- in rekening. Mocht een essentie door de betrokken dienstverlener niet worden gehonoreerd, blijft een bedrag van € 14,- administratiekosten verschuldigd.

Reispapieren
Uw reispapieren krijgt u uiterlijk één week voor vertrek toegezonden. Gelieve na ontvangst direct te controleren of alle gegevens juist zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit direct te melden.

Roken in de bus
Tijdens alle reizen geldt er in de bus een absoluut rookverbod. Tijdens de stops die we zullen maken kunt u roken wanneer u dat wenst. 

Transfer
Voor de meeste reizen is uw transfer, dus het vervoer van en naar de luchthaven naar de accommodatie inbegrepen in de reissom, tenzij anders is aangegeven. Indien u een reis verlengt, is de transfer aan het einde van de reis naar uw verlengingsaccommodatie niet inbegrepen. Ook de transfer van uw verlengingsaccommodatie naar het vliegveld is niet inclusief.

Vaste plaats in de bus
Wij hanteren een rouleersysteem in de bus, het reserveren van plaatsen is bij ons niet mogelijk.

Vertraging
Helaas worden luchtreizigers meer en meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke luchtverkeer op Europees niveau, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen of te laat gearriveerde medepassagiers. Wij kunnen hier echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden, noch voor het missen van eventuele aansluitend vervoer, afhalers en extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor uw eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de vliegtickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de airline de vluchten uitvoert.

Verzekering
Ga nooit zonder een goede verzekering op reis! Een reis- en/ of annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten zodat u met een gerust gevoel vertrekt. 

Vluchtinformatie
Bij boeking worden over het algemeen de geplande indicatieve vluchttijden vermeld. Deze tijden zijn echter altijd onder voorbehoud van wijziging. De definitieve tijden vindt u in uw ticket. U dient minimaal 2 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn. Te late ankomst op de luchthaven kan uitsluiting van uw vakantie betekenen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor eigen rekening. Het missen van het vliegtuig geeft geen recht op einige restitutie. Tot op de dag van vertrek kunnen onvoorziene omstandigheden er toe bijdragen dat zowel de luchtvaartmaatschappij als ook het type toestel, de route, de luchthaven of de tijd alsnog wijzigen. Amphora kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De aangekondigde beperkingen voor het vliegverkeer kunnen leiden tot veranderingen in plaats, vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden alsmede tot aanpassingen in de reissommen. Indien overheden besluiten tot een verhoging van de luchthavenbelasting zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen. Het is noodzakelijk dat uw vlucht reconfirmeert. U mag maximaal 20 kg bagage per persoon meenemen, alsmede 1 stuk handbagage (max. 5 kg). Overbagage dient u op de luchthaven te betalen. Het is niet mogelijk om zitplaatsreserveringen te maken. Wij adviseren u vroegtijdig in te checken en daar uw wensen kenbaar te maken.

Hoe werken wij?

Wij zijn in Oostenrijk aangesloten bij het Bundesministerium voor het reisbureau waar alle voorwaarden en bepalingen zoals ook de zekerheden voor de Nederlandse reizigers zijn vastgelegd. Het Bundesministerium is vergelijkbaar met de Nederlandse AVR en het Calamiteitenfonds. Leest u hier meer over in ons Impressum.