nlende

Impressum

Verantwoordelijk

Amphora Voyage GmbH
Sandor Cheizoo
Salzburgerstraße 15 / 4
5102 Anthering
Oostenrijk

+43 (0)664 – 55 91 237

E-Mail: office@amphora-voyage.com
Website: www.amphora-voyage.com

Handelsregister gegevens

Firma: Amphora Voyage
Rechtsvorm: GmbH
Gisa Zahl: 31282406
BTW Nr. ATU 73773909
K.v.K. Nr.: 501076 b
Eigenaar: Sandor Cheizoo

Informatie met betrekking op het uitvoeren van reizen naar de Oostenrijkse wetgeving,  volgens §7 Abs. 1 RSV

Contractuele basis zijn de algemene voorwaarden van het reisbureau en de serviceprovider.
Organisator: Amphora Voyage GmbH, registratienummer 2011/002 in het systeem van het Federale Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie. Volgens de reisbureaus uitvoering van Verordening (RSV) klant deposito's voor pakketreizen van de organisator Amphora Voyage GmbH zijn beschermd onder de volgende voorwaarden:

 • De borg wordt minder dan 11 maanden voor de einddatum van de reis voldaan.
 • De klant betaalt niet meer dan 10% van de reissom als aanbetaling en het restbedrag niet eerder dan 20 dagen voor de vertrekdatum.
 • Wanneer de klant de eindfactuur heeft betaald zal de klant ook haar reisdocumenten ontvangen.
 • Vooruitbetalingen of definitieve vooruitbetalingen kunnen niet worden geëist. Vooruitbetalingen of saldobetalingen worden alleen veilig gesteld voor zover de touroperator er recht op heeft deze te ontvangen. Het afdekkingsbedrag zal voornamelijk worden gebruikt voor het voldoen aan betalingen die zijn ontvangen in overeenstemming met de regelgeving.

Garant of verzekeraar is de Sparkasse Salzburg (bankgarantie). De registratie van alle vorderingen, anders zijn alle schade beweert binnen 8 weken na het optreden van een faillissement vereffenaar (European Travel Insurance AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wenen, Tel: +43 (0) 1-5.044.400.

Amphora Voyage GmbH behoudt zich het recht voor om de vooraf bepaalde reserverings- en behandelingskosten per persoon of per boeking te claimen. Ook bij een overdracht, annulering of wijziging van de boeking wordt dit geëist.

Algemene reisvoorwaarden Amforainformatieenvoorwaardenamphora.pdf

ARB 1992: pdf = ARB92 WKO arb92wko.pdf

Webdesign

Gert Lok illustratieve vormgeving

Webteksten

Sandor Cheizoo en Sandra Lok

Informatieplicht voor uitvoering van volgende Beroep

 • Touringcarbedrijf
 • Reisbureau
 • Stadsgids - Austria Guide

Beeldmateriaal
Amphora Voyage

Informatie over online geschillenbeslechting
Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform opgezet waar u terecht kunt. Het platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © by Amphora Voyage GmbH
Teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en lay-out van deze pagina's zijn onderworpen aan wereldwijde auteursrechten. Ongeautoriseerd gebruik, reproductie of overdracht van individuele inhoud of volledige pagina's worden zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd. De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid en claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur grove nalatigheid is aan te rekenen. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Links en verwijzingen
Voor zover naar verwijzingslinks direct of indirect wordt verwezen, die buiten het verantwoordelijkheidsdomein van de auteur vallen, is laatstgenoemde alleen aansprakelijk als hij op de hoogte is van de inhoud en als het technisch mogelijk en redelijk is om deze te gebruiken in geval van illegale inhoud. Voor verdere inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is de aanbieder van deze pagina's aansprakelijk, niet degene die alleen links naar de respectieve publicatie bevat. Deze beperking is ook van toepassing op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld.

Gegevensverwerking en –bescherming in relatie tot Amphora Voyage

Definities

Onder de onderstaande, hierin gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan.

 • Onder 'Controleur' wordt de natuurlijke of rechtspersoon verstaan die wettelijk wordt beschouwd als eindverantwoordelijk voor de ververwerking van Persoonlijke Gegevens en die, afhankelijk van de omvang en aard van de verwerking, de Klant zelf of Amphora Voyage.
 • Onder 'Klantgegevens' worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op de klant zelf in zijn hoedanigheid als ontvanger van bevestiging voor touringcaropdracht of reisdocumenten op de Persoonlijke Gegevens en Bedrijfsgegevens.
 • Onder 'Betrokkene(n)' wordt verstaan de klant zelf, mits de klant een natuurlijke persoon is, alsmede andere, geïdentificeerbare natuurlijke personen voor wie de klant verantwoordelijk is of die aan de kant van de Klant een betrokkenheid hebben in relatie tot Amphora Voyage.
 • Onder 'Persoonlijke Gegevens' worden alle gegevens verstaan die direct zijn gerelateerd aan een betrokkene of die indirect kunnen worden toegeschreven aan een betrokkene. Voor alle duidelijkheid: bedrijfgegevens alsmede andere klantgegevens kunnen ook worden aangemerkt als persoonlijke gegevens.

Opslag en beschikbaarheid van Klantgegevens

 • De opslag en andere verwerking van Klantgegevens en Persoonlijke Gegevens veloopt geheel of gedeeltelijk via servers die zich binnen EU/EER bevinden. Als gevolg daarvan is de verplichte EU-wetgeveing voor gegevensbescherming van kracht voor alle aspecten van de gegevensverwerking die vallen onder of voortvloeien uit de Overeenkomst, samen met andere lokale wetgeveing die van toepassing is in de desbetreffende rechtsgebieden.
 • Zowel Amphora Voyage als de Klant verklaren en beloven dat zij relevante, effiiënte en moderne technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om een beveilkigingsniveau te handhaven dat passend is voor de risico’s die voortvloeien uit de verwerking van Klantgegevens ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van dergelijke gegevens alsmede ter vrijwaring van toegang door onbevoegd personeel of voor ongeoorloofde doeleinden.

Verwerking van Klantgegevens en Persoonlijke Gegevens

De omvang en bewaartermijn van de gegevensverwerking door Amphora Voyage zullen niet verder gaan dan nodig is om de gedefineerde doelstellingen aan de kant van de Klant of Amphora Voyage te verwezelijken, en bedraagt maximaal 7 jaar.
De Klant en alle betrokkenen kunnen te allen tijde verzoeken:

 1. Of hun onjuiste gegevens kunnen worden gerectificeerd.
 2. Of hun gegevens kunnen worden verwijderd.
 3. Of zij een machineleesbaar exemplaar kunnen ontvangen van hun eigen Persoonlijke gegevens zoals Amphora Voyage die heeft verwerkt en/of deze gegevens rechtstreeks kunnen worden overgedragen naar aangewezen derde en
 4. Of de verwerking van hun gegevens kan worden beperkt.